For at folk skal kjøpe ditt produkt eller tjeneste, er det en fordel om du også forstår dem og hva som ligger til grunn for deres beslutninger. I boken "Influence: The Psycology of Persuasion" fra 1984, presenterer Robert Cialdini 6 prinsipper for påvirkning. Disse står like sentralt i dag.

1. Gjensidighet

Dersom man gir noe av verdi til andre, får man ofte tilsvarende tilbake. Gjensidighet og gjengjeldelse av tjenester ligger nærmest latent hos de fleste av oss. Det er viktig å ha dette i bakhodet som markedsfører. Invester nok tid og oppmerksomhet til kundene dine, og det vil gi utslag senere.

2. Knapphet

Vi mennesker ønsker oss ofte mer av det det er lite av. Følelsen av knapphet og eksklusivitet gjør at vi ønsker det enda sterkere. Dette er noe bedrifter benytter seg av støtt og stadig, ved at de presenterer sine produkter eller tjenester som noe eksklusivt og begrenset. 

3. Autoritet

Prinsippet om autoritet handler om at vi nærmest stoler blindt på forbilder og eksperter. Dette blir som en slags snarvei til beslutninger, men på en ubevisst måte. Bedrifter skal være eksperter i sitt felt, men uten å bli for høy på seg selv.

4. Likhet

Vi mennesker liker å kjenne oss igjen i andre, og vi foretrekker å takke ja til de vi liker og kjenner. Likheter, komplimenter og samarbeid skaper velvilje. Dette er svært viktig for hvordan du fremstår og bygger relasjoner med kundene dine.

5. Sosiale bevis

Valg kan oppleves som vanskelige. Da er det som regel kjekt å se til hva andre gjør. Mennesker er av natur slik bygget at vi bryr oss om hva andre tenker og synes, og stort sett føles det uklokt å bryte ut fra mengden. Fremveksten av influencere og influencer marketing har medført at denne formen for påvirkning har blitt enda sterkere i dag. 

6. Indre konsistens

En siste teknikk er å få kundene til å føle en indre forpliktelse, uten at det blir påtvunget. Folk flest ønsker nemlig å forholde seg konsistent til de tingene de tidligere har sagt eller gjort. Dersom du klarer å overbevise kundene dine om at en viss form for atferd er gunstig for dem, kan det også gi en positiv effekt for din bedrift. 

 

Andre innlegg

Kampanjeplan – hva er det og hvorfor trenger du det?

Kampanjeplan – hva er det og hvorfor trenger du det?

Husk dette når du skriver annonsetekster

Husk dette når du skriver annonsetekster

Digital markedsføring for startups

Digital markedsføring for startups

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev!