En markedsplan setter taktikken og rammene for at du skal oppnå dine eller ditt spesifikke mål innenfor en gitt tidsperiode, for eksempel ett år frem i tid. Er du nysgjerrig på hvorfor denne er så viktig, og hvordan du bør gå frem? Da bør du lese videre.


En markedsplan som hjelper deg fremover

Det er lettere å nå målene du har satt deg dersom du setter opp en tydelig plan på hvordan du skal komme deg frem dit. En markedsplan sikrer en struktur og orden som effektiviserer arbeidet ditt. Den gir deg rett fokus, og prioriterer markedsaktivitetene utover den gitte tidslinjen. Planen kan naturligvis endres og oppdateres underveis, så lenge malen du bruker er god og forståelig - ikke bare for deg selv, men for alle i bedriften. La oss se på hva markedsplanen bør inkludere. 


1. Situasjonsbeskrivelse

Først og fremst bør du undersøke bedriftens nåsituasjon - både eksternt og internt. Her er det uendelig med varianter av verktøy du kan benytte, men "Porter's Five Forces" og SWOT - analyse er gode alternativer. Disse hjelper deg å forstå ditt marked som helhet, samtidig som du blir bedre kjent med deg selv som en del av dette markedet. 


2. Mål

Markedsplanen må naturligvis inneholde et mål for veien videre, og dette følger vanligvis bedriftens overordnede mål og visjon, og ikke minst kjerneverdiene. Det kan i tillegg være aktuelt med ett eller flere delmål. Ta en gjennomgang med alle ansatte, og sørg for en kollektiv retning og samspill. Bred enighet og forståelse vil påvirke de ansattes motivasjon og evne til å yte sitt beste hver eneste dag. Start gjerne diskusjonen med HVORFOR din merkevare eksisterer, deretter HVA dere kan tilby og HVORDAN dette skal tilbys.


3. Kundesegment og målgrupper

Hva er ditt segment? Hvem er din målgruppe, og hvor befinner de seg? Forsøk og inkludere mest mulig relevant informasjon om disse, men hold det kort og konkret. Ved at du fokuserer på akkurat de det gjelder skaper du en mer målrettet markedsføring og effektiv bruk av tid og ressurser. Videre er det mulig å opprette såkalte "personas", som rett og slett er en etterligning av en typisk person i din målgruppe. Personas kan være mer detaljert ved at du tillegger både navn, alder, bosted, interesser, humør og holdninger osv. Ved å forholde deg til disse fiktive personene er det lettere å forstå og kommunisere med målgruppen på et mer personlig plan.


4. Strategi

Bruk gjerne den velkjente markedsmiksen til å definere tydelig hva du ønsker å fokusere på fremover - altså markedsføringens 4 p'er.

Produkt: hva kjennetegner akkurat ditt produkt, og hva skiller det fra andre? Beskrivelser av de fysiske og grafiske aspektene, funksjon, nytteverdi og produktkvalitet er eksempler på faktorer som bør inngå her. 

Pris: sørg for at du setter en pris som gjenspeiler kundens oppfattede verdi av produktet.

Plass: hvor skal ditt produkt presenteres og selges, altså hvor vil det være tilgjengelig for kunden?

Promotering: hvilke virkemidler og hvilken markedskommunikasjon skal du satse på? Skal du promotere ditt produkt digitalt eller analogt? Gi en oversikt over prioriterte markedskanaler.


5. Definert rammeplan


Det er nok av kanaler å velge mellom. Innholdsmarkedsføring er et langsiktig spill, og derfor er kortsiktige vinninger sjeldent. Dersom du lager og distribuerer innhold regelmessig, samt optimaliserer dette underveis vil det betale seg til slutt. Derfor er det også kjekt med en definert rammeplan for akkurat dette. Denne er gjerne en helt enkel tabell som viser hovedprinsippene for markedskommunikasjonen din. Inkluder de markedskanalene du har valgt å satse på, og forsøk å gi et estimat på hvor ofte du skal drive kommunikasjonen, hva som er hensikten med hver enkelt aktivitet og hvem som skal være ansvarlig for den.

Hvor du skal være representert vil selvfølgelig variere ut fra merkevarers formål. Uansett bør digital tilstedeværelse være høyst prioritert. Sosiale medier og Google gir en gylden mulighet for å levere verdifullt innhold som først og fremst genererer leads, men som også til slutt vil resultere i salg. Her har du muligheten til å være kreativ, og det er svært tidsbesparende og kostnadseffektivt. Blant annet kan du jevnlig kjøre annonser som jobber for deg over lengre eller kortere tid, og som gir deg store fordeler i etterkant. Flere opplever også at e-post fortsatt er svært effektivt, spesielt innenfor B2B - markedet. Her har du mulighet til å sende ukentlige eller månedlige oppdateringer som enkelt gir potensielle kunder en snarvei til handlekurven.6. Finans og implementering


Budsjett vil avhenge av livssyklusen til din bedrift. Er du vel etablert eller en start-up? Start-ups vil vanligvis måtte investere litt mer for å få en plass på markedet, mens mer etablerte merkevarer kan til fordel investere mer i omdømmebyggingen. En viktig ting å huske på er at det generelt er blitt vanskeligere å nå kunder på grunn av økt konkurranse, og det gjelder derfor å prioritere ressursene fornuftig.

Forsøk å reflektere over og beregne hvor mye du vil få i retur av dine investeringer (ROI). Dette kan variere på tvers av kanaler. Husk at det også er viktig å se på hvilke kommunikasjonskanaler som tidligere har fungert og ikke. Deretter må du se på hvor kostnadseffektive disse kanalene er. Kanskje er det også nye kanaler du ønsker å teste? 


7. Tidsplan og timing


Når skal de ulike markedsaktivitetene foregå, og hvor lenge? Sett opp en mer detaljert markedsføringsplan i for eksempel Excel som viser dette tydelig. Her er det mange muligheter, og ingen fasit. Vi anbefaler dog at du inkluderer følgende: dag, dato, sak, innhold, kanalvalg, budsjett, ansvarlig og resultat. Denne markedsføringsplanen følges daglig, og du  bør også sette av noe tid til å gjennomgå resultatene av markedsaktivitetene for å kryssjekke at du beveger seg på rett vei.

Psst! Ett siste tips fra oss: Hold markedsplanen så kort og konkret som overhodet mulig. Den skal være informativ og relevant, men også spennende å lese. Bruk kreativiteten, og lag en spenstig markedsplan som ikke støver ned i skuffen. Lykke til med å nå dine mål!

Andre innlegg

Vi bytter navn til Heliks

Vi bytter navn til Heliks

Hvordan bli synlig i Google i 2022

Hvordan bli synlig i Google i 2022

Innhold som konverterer

Innhold som konverterer

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev!