Marketmap AS ble kontaktet av omsorgstjenesten i Os kommune for å lage en ny instruksjonsvideo for ansatte innen brannvern. I tillegg laget vi en quiz som skulle teste de ansatte på deres kunnskaper i etterkant.

More...

Med en slik video er det viktig at alle punkter som skal følges ved en brann kommer tydelig frem, og at de er enkle å forstå. Her gjelder regelen brukervennlighet fremfor estetikk når det kommer til skaping av videoen. Men samtidig måtte den kunne holde på seerens oppmerksomhet.

Vi valgte også å bruke en del animasjoner for å vise frem enkelte elementer ved brannsikkerhet. Mer om dette litt senere.

Planlegging og preparering

Det er viktig med nøye planlegging, slik at alt som skal gjøres om brannalarmen går . Alt fra A til Å måtte med, og det i en relativt kort video på ca. 10 minutter. Her kom kompetansen på brannsikkerhet til Eirik Bækken godt med.

Preparering for animasjonsdelen gikk ut på å pusse opp brannkartet vi fikk tilsendt, og gjøre det klar før animasjonen kan legges på. En ganske tidkrevende prosess. Planlegging av hvordan visse ting kan på best mulig måte vises frem og hvordan det skal løses på en praktisk måte.

"

Vi gjennomfører hvert år opplæring av ca. 100 ansatte. Hvert år skal alle disse gjennom oppfrisking av brannrunden på de ulike byggene. Pluss at vi har innom ca. 50 vikarer som også skal gjennom samme opplæring. Dette har vi benyttet mye tid og ressurser på da det er en person som til stadighet har gjennomført disse brannrundene fysisk med ulike grupper. Største utfordringen vår har vært at vi ikke har fått til denne runden raskt nok med nyansatte og vikarer. Brann kan starte samme dag som en starter i ny jobb, derfor stresset vi dette med å få gjennomført brannrunde så raskt som mulig etter oppstart. Tross av det kunne det gå flere dager om ikke uker før vi fikk til det. I denne sammenheng begynte vi å forhøre oss om en mulig digital brannrunde, da kom vi i kontakt med Eirik Bækken i Marketmap AS som tente på ideen med en brannvernsfilm med etterfølgende Quiz. Denne er godkjenning på at hver enkelt har gjennomført brannopplæringen. Dokumentasjonen på gjennomført går til den enkelte avdelingsleder. Opplæringen er lagt inn i mottak av ny medarbeider som skjer første dag på jobb. Dette ble en god internkontroll for brannforebygging i vår organisasjon. Samtidig som den sparer oss for masse tidsbruk!


Vigdis Øvergård - virksomhetsleder​​​

Presentasjon

Branninspektør for Rørosregionen, Stein Holm gjorde en fenomenal jobb med å forklare de ulike branntekniske installasjonene. Samtidig ga det en mer autoritær stemning. De ansatte ved Verjåtunet var også veldig hjelpsomme under innspillingen.

Alt dette gjorde at filmingen ble gjennomført før tidsskjema og uten betydelige problemer.

Under filmingen ble det gått igjennom hva de ansatte må gjøre ved en brann. Hva er det første man må gjøre når brannalarmen går, hvordan man redder ut beboerne, og hvordan man forholder seg til de ulike situasjonene som kan oppstå.

Videre ble alle de branntekniske installasjonene grundig forklart. Fra brannmurer til sprinkleranlegg ble presentert og belyst. Hvordan man i praksis slukker en brann med et pulverapparat ble også vist.

Animasjon og effekter

brannvern_for_bedrifter_marketmap_as

På dette prosjektet ble det brukt en del digitale animasjoner for å få frem noen elementer ved brannsikkerhet. Hovedsakelig var den basert på brannkartet over bygningen

Hver avdeling fikk sin egen farge som er lett identifiserbare, og som kommer tydelig frem på video. Man skal kunne lett assosiere fargene til hver enkelt avdeling. Når en brann oppstår skal det handles raskt, og da er det viktig at slike ting er lett å huske.

Oversikt over hele bygget og hver enkelt avdeling ble presentert før animasjonen for alle rømningsveier og nødutganger ble vist.

Videre så ble mer branntekniske installasjoner animert. Dette inneholdt brannskiller og sprinklede områder. Dette ble løst på relativt samme måte. Brannskille veggene ble markert med pulserende røde streker, og de sprinklede områdene ble innrammet i blå pulserende linjer.

Bortsett fra animasjon ble det brukt praktiske effekter. Det ble blant annet brukt en røykmaskin for å illustrere hvordan det ville se ut ved en brann.

Et nytt type prosjekt for oss i Marketmap som var spennende å ta tak på. De ansatte på Verjåtunet ble godt fornøyde og da er selvfølgelig vi også fornøyd!

*Marketmap har nå utviklet en egen portal: nettkurs for brannvern.

Andre innlegg

Kampanjeplan – hva er det og hvorfor trenger du det?

Kampanjeplan – hva er det og hvorfor trenger du det?

Husk dette når du skriver annonsetekster

Husk dette når du skriver annonsetekster

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim