Om Oss

Vi tror på modige entreprenører og små virksomheter som viktige bidragsytere til verdiskaping i et hvert samfunn, og de fortjener den beste markedsføringen de kan få!

Marketmap har blitt til fordi vi tror på å skape verdi for de som skaper verdi. Nå garanterer heller ikke vi resultater men vi garanterer for metoder og faglig kunnskap som reduserer risikoen for deg som kunde. Med disse er det mulig å få målbare resultater. Det finnes ingen snarveier til gode resultater, men godt arbeid med dette over tid.


Hva leverer vi?


Realiteten er at det finnes uendelig mange verktøy å bruke, og både du og jeg har rett og slett ikke tid til å sette oss inn i alle disse. Og nye kommer hver dag. Det handler om å finne det som fungerer for nettopp din virksomhet eller ditt konsept. Vi jobber med strategi som er skreddersydd for nettopp din virksomhet. Når vi har dette på plass kan vi begynne å designe kampanjene som skal bidra til at vi når de målene vi har satt. Deretter kommer gjennomføring av aktivitetene vi planlegger. Det finnes ingen snarveier for å få gode resultater.Videoproduksjon

Foto

Analyse

Webdesign

SEO

Annonsering

Annonsering på Facebook og i Google Adwords, utforming og optimalisering av nettsider. Analyse av resultater med ulike verktøy, og funn som gir oss grunnlag for neste steg. Dette er noen av de naturlige tingene vi gjennomfører og som vi har kompetanse på. Som et presmiss for godt innhold jobber vi med filmproduksjon og filming med droner.

HVA ANDRE SIER OM MARKETMAP


Teamet i Marketmap er veldig kompetent og engasjert og leverte på tid og til avtalt kost. 

Torgeir Svae, CEO OS ID

Jeg liker at Marketmap ikke bare blindt følger briefen, men stiller oss de riktige spørsmåla og bruker fagkunnskapen sin til å utfordre oss.
 

Marie Bakås, OS ID

Vår historie

Bjørn Marius Narjord startet Marketmap AS i 2015. I løpet av 2018 ble et godt samarbeid med Dunder Adventures på filmproduksjon til en tanke om å slå sammen selskapene. Kombinasjonen innholdsproduksjon og målrettet annonsering og budskapsformidling ga Marketmap et godt grunnlag for å etablere seg i markedet både lokalt og bredere.


På samme tid fikk vi også mulighet til å knytte til oss en ny medarbeider; Owen Wilson fra Tolga viste seg å inneha god kompetanse på filmproduksjon og animasjon, og han ble for et viktig medlem av

Marketmap. 


I januar 2019 ble en emisjon gjennomført, og Marketmap utvidet både antall ansatte og styret. Vi jobber nå aktivt for å etablere oss som en foretrukket leverandør innen digital markedsføring.

Nysgjerrig på hva noe vil koste?

Legg igjen kontaktinformasjon og en beskrivelse så tar vi kontakt med deg.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4c15a":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"4c15a":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4c15a":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":"Main Light 10","parent":"30800"},"f83d7":{"name":"Main Light 25","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"3d798":{"name":"Main Light 40","parent":"30800"},"poiuy":{"name":"Main Light 60","parent":"30800"},"418a6":{"name":"Main light 12","parent":"30800"},"a941t":{"name":"Main light 05","parent":"30800"},"1ad9d":{"name":"Main Variation 3","parent":"30800"},"2dbcc":{"name":"Main ariation 4","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(255, 255, 255)","hsl":{"h":0,"s":0,"l":1,"a":1}},"f2bba":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(253, 59, 59, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(175, 46, 204, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":288.9873417721519,"s":0.632,"l":0.4901960784313726,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(148, 123, 188)","hsl_parent_dependency":{"h":263.0769230769231,"s":0.3266331658291458,"l":0.6098039215686275,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(46, 204, 113, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":145,"s":0.63,"l":0.49,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(124, 188, 123)","hsl_parent_dependency":{"h":119,"s":0.33,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Tjeneste
  • Filmproduksjon
  • Nettside/SEO
  • Annonsering
  • Foto
  • Annet
0 of 350
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"57caf":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"57caf":{"val":"var(--tcb-local-color-4c15a)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"57caf":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Send