Videoproduksjon for Budal Bygdeutvikling

Budal Bygdeutvikling

Om Budal

Budal er ei aktiv og levende fjellbygd i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Bygda bygger på en lang historie med seterdrift, hvor et hundretalls setervoller kultiverer dalsidene i fjellandskapet. 

Oppdrag

Budal Bygdeutvikling, i samarbeid med Budal museumslag og Storbekkøya Jernbrennerlag, lurte på om vi kunne være interessert i å produsere en video som forteller om den 2000 år gamle tradisjonen rundt jernblestring i Budalen. Vi nølte ikke ett sekund med å si ja. Videoen er finansiert med midler fra Midtre Gauldal kommune og Klima- og miljødepartementets verdiskapningsprogram "Villreinfjellet som verdiskaper" som forvaltes av miljødirektoratet.


Løsning og ferdig resultat

Prosjektet ble gjennomført iløpet av sommeren 2020, med påfølgende redigeringsarbeid gjennom høsten. Resultatet forteller om jernblestring slik det ble gjort i sin tid - fra myrmalmen hentes ut, fraktes videre og til slutt blir omgjort til jern som blant annet ble solgt videre ut til Europa for å drive krigføring. Fokuset fra vår side har hele tiden vært å dra seerne inn i en historie som både er viktig, spennende og unik. Jernbrenning er ukjent for mange, og derfor var det ekstra hyggelig å få bidra til læring og bevisstgjøring rundt denne historiske praksisen.
Tusen takk for et meget givende oppdrag!

Dette sier Budal Bygdeutvikling om oss

"Vi i Budal Bygdeutvikling og Storbekkøya jernbrennerlag takker Marketmap AS for samarbeidet ved innspilling av film om jernframstilling i Budalen. Marketmap AS satte seg godt inn i prosessen rundt jernframstilling før vi startet innspillingen. Dette viser stort engasjement for prosjektet, noe som lettet arbeidet for oss og de var godt forberedt til en helg med filming. Det arbeidet vi gjorde måtte gå sin gang da alle prosesser bare kunne gjøres en gang. Marketmap AS stilte med motiverte filmere som gjorde jobben profesjonelt rundt oss. De hadde mange fine ideer som gjorde at sluttresultatet ble meget bra. I ettertid har vi fått god hjelp til hvordan vi bør jobbe videre med filmen både for lansering og videre bruk. Vi kan anbefale Marketmap AS til alle som skal formidle eller ta vare på historie som skal filmes".


Bli synlig i dag!

Har du spørsmål eller trenger hjelp med digital markedsføring?

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på digital markedsføring? Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Navn
E-post