Foto for Forollhogna Nasjonalpark

Forollhogna Nasjonalpark

Om Forollhogna Nasjonalpark

Forollhogna er Norges 19.nasjonalpark, og er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2.

Oppdrag 

Nasjonalparkstyret ringte oss med et behov og ønske om å løfte frem Forollhogna Nasjonalpark visuelt - særlig i retning Budal for å avlaste trafikken på Dalsbygda - siden. Forollhogna Nasjonalpark er et enormt område med mange unike og ukjente perler, og vi ble derfor spurt om å dokumentere disse. Vi tok gledelig fatt på arbeidet og fotograferte ut fra forespørselen om å omfavne både innfallsporter, kulturlandskap, opplevelser og plante- og dyreliv fra hele området. 

Løsning og resultat

Oppdraget ble gjennomført over en lengre periode sommeren 2020. Turene gikk til ulike seterdaler som Vangrøftdalen, Kjurrudalen og Endalen. Vi fanget også motiver på vei opp vakre Rogneskletten, og besøkte Storbekkøya museumsseter og Budal sentrum. Vi bestemte oss for å sende to fotografer fra Marketmap, og tanken med dette var å fange motiver med ulike øyne og vinklinger for best mulig resultat. Og slik endte vi også opp med et variert utvalg bilder, hvorpå en nøye utvelgelse fant sted for å plukke ut de beste bildene for videre redigering. Totalt overleverte vi 50 bilder til Nasjonalparkstyret - noen av dem kan du se nedenfor.


Bli synlig i dag!

Har du spørsmål eller trenger hjelp med digital markedsføring?

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på digital markedsføring? Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Navn
E-post