Hvordan OS ID fant den rette personen med rekrutteringsvideo

OS ID

Om OSID

OS ID er en ledene produsent av øremerker for husdyr både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig tilbyr de også aktivitetsmåling som gi bønder over hele verden bedre innsikt i dyrene sine. Fabrikken ligger i Os og har en lang historie på over 80 år.


Oppdrag

OS ID kontaktet oss med et behov for å utlyse stillingen "sjef for produksjonsutvikling og vedlikehold" ved bruk av videoinnhold. På grunn av at denne typen kompetanse er svært unik, antok de at rett vedkommende neppe fantes i regionen. Dermed ble det ønskelig å nå endre bredere ut på en litt annerledes måte. Og slik ble Marketmap satt til å produsere en rekrutteringsvideo til bruk i annonse på Facebook og Instagram.

Løsning og ferdig resultat

Marte ble satt til å lede prosjektet, og utarbeidet en dreiebok i tett samarbeid med OS ID. Opptakene ble deretter utført av Owen i lokalene deres - hovedsakelig i og ved det aktuelle produksjonsområdet hvor den fremtidige ansatte vil arbeide mest. Fordi en stor del av maskineriet hos OS ID er konfidensielt, mottok vi på forhånd tydelige retningslinjer for hva som var greit å filme eller ikke. Fokuspunktene i videoen ble dermed rettet mot det profesjonelle og mekaniske så langt det gikk, samtidig som vi ønsket å trekke frem det menneskelige aspektet og opplevelsen av å være en del av OS ID.

Sluttproduktet ble en fin blanding av produksjonslokaler, kantine, fellesområder, kontorer og utsiden av OS ID. Vi valgte å overlappe dette via en dialog med "talking head" som var ment å gi konkrete innblikk i stillingen og bedriften som helhet. Lengden på rekrutteringsvideoen endre på like under ett minutt og fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Quote left marks

nordisk sjef for kommunikasjon og markedsføring: marie bakås | os id

"Internt er vi veldig fornøyd med rekrutteringsvideoen fra Marketmap, og har ikke hørt annet enn positiv respons utenfra heller. Vi synes vi fikk OK med lenkeklikk på filmen, og nå er stillinga besatt av en person vi har stor tro på, så da kan vi vel ikke annet enn å si oss fornøyd. Svært godt fornøyde med hvordan dere klarte å «fange opp» et produksjonsmiljø uten å ha lov til å filme selve produksjonen!"

Bli synlig i dag!

Har du spørsmål eller trenger hjelp med digital markedsføring?

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på digital markedsføring? Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Navn
E-post