Videoproduksjon for Rørosmuseet

Video

Om Rørosmuseet

Rørosmuseet ble etablert i 1930 under navnet Røros Museumsforening. I 1979 ble Olavsgruva åpnet som museumsgruve. De to museumsenhetene ble slått sammen i 1990 og omdannet til en stiftelse. I 2014 ble Rørosmuseet en del av Museene i Sør-Trøndelag AS, MiST. Eiendommer og samlinger eies av stiftelsen Rørosmuseet. 

Rørosmuseets faglige ansvarsområder er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Oppdrag

Nørdalen Natur-og kultursti i samarbeid med Rørosmuseet kontaktet i 2020 med et ønske om å dokumentere den historiske tradisjonen for kølmilebrenning i Nord-Østerdalen og Rørosregionen. Tradisjonelt sett er dette en årlig begivenhet hvor det bygges en kølmile på gamlemåten, som så brennes. I tillegg omkranses begivenheten med konserter, foredrag og taler for de gjestene som ønsker å ta turen. Sluttproduktet skulle bestå av en kort og en lengre dokumentarfilm om kølbrenning i regionen.

Løsning og ferdig resultat

Filming av materiale begynte våren 2020, med barking av tømmeret som skulle brukes i mila. Det siste materialet ble filmet på sensommeren 2021, når mila ble åpnet under Smiedagan 2021. Hovedtyngden av filmingen foregikk like før og under Kølbrennerdagan 2020, da mila ble satt opp og brent.

Det ble tidlig avklart at vi skulle bruke intervju og foredragene under Kølbrennerdagan som «drivkraft» i vår historie. Intervjuene med Nils Helge og Pål ble filmet før Kølbrennerdagan, ettersom vi visste at vinklingen vi ønsket ikke ville bli dekket av foredragene. Etter grundig gjennomgang av foredragene så fylte vi på med intervju/voice-over av lokalhistorikker John Holm Lillegjelten der vi følte det var behov for mer. Etter selve historiegrunnlaget var på plass og kvalitetssikret gikk vi i gang med å bygge en engasjerende fortelling ved hjelp av innklippsvideo, musikk og andre lydeffekter. Gjengen på Rørosmuseet skulle vise seg å være en svært god sparringspartner i denne kreative prosessen. Etter mange runder frem og tilbake med endringer på både musikk og andre kreative prosesser så endte vi til slutt med et svært godt resultat.

 Senvinteren 2021 ble det også klart at premieren skulle vises på Røros kino. For et medieselskap som primært utarbeider innhold for mobil og dataskjerm ble vi litt svett. Det var en ydmyk og nervøs fargekorrigeringsansvarlig (Eirik) som en vårdag skulle se sin egen video på et kinolerret. Det var med stor lettelse at man på omtrent første bilde fra videoen kunne slå fast at Eiriks pc-skjerm er riktig kalibrert, og videoen ser likedan ut på kino som den ser ut på Eiriks redigerings - pc.

Bli synlig i dag!

Har du spørsmål eller trenger hjelp med digital markedsføring?

Nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på digital markedsføring? Meld deg på vårt nyhetsbrev: